Witamy na stronie naszej szkoły!
Zapraszamy na spacer po SP5
Krótka historia szkoły
Integracja w SP5
Nadanie szkole sztandaru oraz imienia Polskich Noblistów
Patroni szkoły
Nobliki

Kalendarium

 

Data

Wydarzenie

Osoby biorące udział

Osoby odpowiedzialne ze realizację

Osoby monitorujące

04.09.2017 r.,

godz. 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wszyscy uczniowie

Dyrektor

--------------------------

19-20.09.2017 r.

Spotkanie rodziców uczniów SP5 z wychowawcami

Rodzice uczniów, nauczyciele

Dyrekcja, wychowawcy

--------------------------

11-14.09.2017 r.

Apele porządkowe

Uczniowie wszystkich klas

Dyrekcja szkoły

Opiekunowie grup wiekowych klas I-III

14.09.2017 r.

Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły

16.09.2017 r.

Miejski Piknik Inspiracji (odpracowanie 2.05.2018 r.)

Uczniowie wszystkich klas

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja szkoły

26.09.2017 r.

Szkolny Dzień Profilaktyki

Uczniowie wszystkich klas

Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny

4.10.2017 r.

Dzień integracji; Święto szkoły

Uczniowie wszystkich klas

Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny

11.10.2017 r.

Szkoleniowa rada pedagogiczna Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja szkoły/

Przewodniczący zespołów przezdmiotowych

Dyrekcja szkoły

9.12.2010 r.

Dzień Edukacji Narodowej - apele

Uczniowie wszystkich klas

Opiekunowie grup wiekowych

Dyrekcja szkoły

13.10.2017 r.

Ślubowanie klas I powiązane z obchodami DEN

Uczniowie klas I

Opiekunowie grup wiekowych

Dyrekcja szkoły

6-9.11.2017 r.

Święto Niepodległości - apele

Uczniowie wszystkich klas

Opiekunowie grup wiekowych

Dyrekcja szkoły

16.11.2017 r.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji;

Obchody Szkolnego Dnia Tolerancji

Uczniowie wszystkich klas

Szkolny Klub Wolontariatu;

Nauczyciele wspomagający

Pedagog

szkolny

Grudzień 2017 r.

Próbne egzaminy gimnazjalne

Uczniowie klas III

Dyrekcja szkoły;

Przewodniczący zespołów przezdmiotowych

Dyrekcja szkoły

15.11.2017 r.

Klasowe spotkania rodziców z wychowawcami klas

Pedagogizacja na temat cyberprzemocy i odpowiedzialnego korzystania

z mediów społecznościowych

Rodzice uczniów, nauczyciele

Pedagog szkolny;

wychowawcy klas; zaproszeni goście

Dyrekcja szkoły

22.12.2017 r.

Wigilijno-noworoczne spotkanie klasowe

Wigilijno-noworoczne spotkanie pracowników szkoły

Uczniowie wszystkich klas

Pracownicy szkoły

Wychowawcy klas;

nauczyciele religii

Komisja socjalna

Zastępcy dyrektora

23.12.2017 r.-

-1.01.2018 r.

Przerwa świąteczna

Uczniowie, nauczyciele

--------------------------

--------------------------

Do 12.01.2018 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

Uczniowie wszystkich klas

Wszyscy nauczyciele

Zastępcy dyrektora

15.01.2018 r.

Rada klasyfikacyjna

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja

Dyrekcja

17.01.2018 r.

Rada plenarna

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja

Dyrekcja

18.01.2018 r.

Klasowe spotkania rodziców

z wychowawcami klas

Rodzice uczniów, nauczyciele

Wychowawcy i inni nauczyciele

Zastępcy dyrektora

22.01-02.02.

2018 r.

Ferie zimowe

Wszyscy uczniowie

i nauczyciele

--------------------------

--------------------------

8.03.2018 r.

Apel - omówienie procedury egzaminu gimnazjalnego

Wszystkie uczniowie klas III

Dyrektor szkoły

--------------------------

14.03.2018 r.

Szkolny Dzień Nauki

Szkolny Dzień Matematyki

Wszystkie klasy

Zespół nauczycieli matematyki

Zastępcy dyrektora

20.03.2018r.

Klasowe spotkania rodziców

z wychowawcami klas

Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych

Rodzice uczniów, nauczyciele

Dyrekcja, pedagog, wychowawcy i inni nauczyciele

Zastępcy dyrektora

22-28.03.2018 r.

Tradycje wielkanocne - apele

Wszystkie klasy

Opiekunowie grup wiekowych

Zastępcy dyrektora

Marzec, kwiecień 2018 r.

Rekolekcje wielkopostne

Wszyscy uczniowie

i nauczyciele

--------------------------

Zastępcy dyrektora

29.03-3.04.

2018 r.

Przerwa wielkanocna

Wszyscy uczniowie

i nauczyciele

--------------------------

--------------------------

18-20.04.2018 r.

Egzaminy gimnazjalne

Uczniowie klas III

Szkolne komisje egzaminacyjne

Dyrektor szkoły

24-30.04.2018 r.

Apele z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Wszystkie klasy

Opiekunowie grup wiekowych

Zastępcy dyrektora

5.05.2018 r.

Odpracowanie za 30.04.2018r.

Wszystkie klasy

--------------------------

--------------------------

10.05.2018 r.

Szkolny Dzień Języka Ojczystego

Wszystkie klasy

Nauczyciele

języka polskiego

Zastępcy dyrektora

23.05.2018 r.

Klasowe spotkania rodziców

z wychowawcami klas

Rodzice uczniów, nauczyciele

Wychowawcy klas i inni nauczyciele

Zastępcy dyrektora

26.05.2018 r.

Odpracowanie 1.06.2018 r.

Szkolny Dzień Rodziny

Wszyscy uczniowie

Wszyscy nauczyciele

Zastępcy dyrektora

Czerwiec

2018 r.

Zielona szkoła - wyjazdy na Zieloną szkołę zespołów klasowych

Wszyscy uczniowie

Wszyscy nauczyciele

M. Stępkowska

Do 14.06.2018 r.

Wystawianie ocen na koniec roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Zastępcy dyrektora

18.06.2018 r.

Rada klasyfikacyjna

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Dyrekcja

20.06.2018 r.

Rada plenarna

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Dyrektor

16.06.2018 r.

Bal gimnazjalisty

Uczniowie klas III

Komitet organizacyjny rodziców

i wychowawcy

klas III

Dyrektor

Ostatni tydzień roku szkolnego

Apele - podsumowanie pracy

w II sem./bezpieczeństwo podczas wakacji

Wszyscy uczniowie

Opiekunowie grup wiekowych

Zastępcy dyrektora

21.06.2018 r.

Szkolna Gala Osiągnięć Uczniów

Wyróżnieni uczniowie

Nauczyciele wychowania fizycznego; zastępcy dyrektora

Zastępcy dyrektora

22.06.2018 r.

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III, godz. 8.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego pozostałych klas, godz. 10.00

Wszyscy uczniowie i nauczyciele

Opiekunowie grup wiekowych

Zastępcy dyrektora

Synergia-logo

E-dziennik

 office365

   certyfikat

certyfikat eap

au

rpk

 gd il

szp

 
SP5 Iława

 baner Krolowa Sniegu

 

Szkoła Podstawowa nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Noblistów

ul. Wiejska 11

14-202 Iława

tel./fax (89) 649-56-61, (89) 648-86-10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.