Akademia Uczniowska

 

Program Akademia Uczniowska rozpoczął się 2009 i trwać będzie do 2014 roku. Obejmie ponad 37 000 uczniów z 300 gimnazjów z pięciu województw. Wezmą w nim udział trzy kolejne roczniki uczniów podczas ich trzyletniego pobytu w gimnazjum.

Program obejmuje przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę.

Koncentruje się na wprowadzeniu w praktykę szkolną nowych elementów zawartych w podstawie programowej opartych na kompetencjach kluczowych, w tym głównie na: kompetencjach naukowo-technicznych,  matematycznych oraz umiejętności uczenia się.

W trakcie programu staramy się odpowiedzieć na pytanie jak uczyć młodzież o poznaniu naukowym. Szukamy skutecznych metod, gromadzimy doświadczenia i na ich podstawie opracowujemy materiały dla uczniów i nauczycieli.

Przygotowaliśmy dla nauczycieli kursy internetowe: Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie oraz Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej prowadzone z udziałem mentorów i ekspertów.

Kursem objętych będzie około 1300 nauczycieli.

Ważnym elementem kursu jest szkolenie nauczycieli do organizacji wzajemnego nauczania, podczas którego gimnazjaliści zdobywają nowe umiejętności uczenia siebie i innych.

Już w trakcie kursu nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne - Szkolne Koła Naukowe (SKN) oraz wykorzystują poznane metody podczas zajęć lekcyjnych.

Celem kursu Projekty edukacyjne Akademii Uczniowskiej jest merytoryczna i organizacyjna pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad pracami projektowymi uczniów w Szkolnych Kołach Naukowych. W ramach SKN uczniowie zdobywają umiejętności tworzenia planów badawczych służących rozwiązaniu interesującego ich problemu. Uczą się respektowania prawa autorskiego. Prowadzenia własnej oceny uzyskanych osiągnięć.

Do udziału w Szkolnych Kołach Naukowych zapraszani są wszyscy uczniowie nie zależnie od zdolności, płci oraz poziomu edukacyjnego. Gimnazjaliści pracują w 12-15 osobowych grupach. Każdy gimnazjalista weźmie udział w dwóch SKN z różnych przedmiotów, przygotowując i prowadząc eksperymenty oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, a także tworząc gry edukacyjne.

W trakcie Szkolnych Kół Naukowych uczniowie samodzielnie:

   • formułują pytania badawcze,
   • formułują hipotezy,
   • Planują i przeprowadzają eksperymenty, których celem jest weryfikacja hipotezy,
   • pogłębiają rozumienie pojęć kluczowych dla danego przedmiotu,
   • prowadzą Wzajemne nauczanie,
   • tworzą gry edukacyjne.

Uczniowie wcielają się w role nauczyciela, przygotowując karty pracy i prowadząc zajęcia dla kolegów i koleżanek oparte na technikach eksperymentalnych. 

Do dnia dzisiejszego gimnazjaliści uczestniczący w programie Akademia Uczniowska przygotowali i przeprowadzili ponad 2000 doświadczeń, które następnie były prezentowane w środowisku szkolnym

Gimnazjum Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie realizuje program od 2009 r.

W 2009/2010 realizowano Szkolne Koła Naukowe:

   • z matematyki - Barbara Szabelska
   • z fizyki - Kazimierz Tyszkiewicz
   • z matematyki - Irena Maliszewska

W 2010/11 realizowano Szkolne Koła Naukowe:

   • z matematyki - Barbara Szabelska
   • z fizyki - Kazimierz Tyszkiewicz
   • z matematyki - Irena Maliszewska

W 2011/12 realizowano Szkolne Koła Naukowe:

   • z matematyki - Barbara Szabelska
   • z biologii - Janina Rogalska
   • z chemii - Jadwiga Ciurkowska

W 2012/13 realizowane są Szkolne Koła Naukowe:

   • z chemii - Jadwiga Ciurkowska
   • z biologii - Danuta Tarach

 

Synergia-logo

E-dziennik

 office365

   certyfikat

certyfikat eap

au

rpk

 gd il

szp

 
SP5 Iława

 baner Krolowa Sniegu

 

Szkoła Podstawowa nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Noblistów

ul. Wiejska 11

14-202 Iława

tel./fax (89) 649-56-61, (89) 648-86-10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.