Biblioteka szkolna

 

FOT 3461

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy. Jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcącej, wychowawczej, diagnostyczno-prognostycznej, opiekuńczo-wychowawczej, kulturalno-rekreacyjnej. Wspiera nauczycieli w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W bibliotece GS2 stosowane są różnorodne formy pracy pedagogicznej. Zainteresowania i zamiłowania czytelnicze rozwijane są poprzez indywidualną, grupową i zbiorową pracę z czytelnikami - organizowanie wystaw i konkursów, quizów, rankingów (np. najchętniej czytanych książek), pogadanki o dobrych książkach, które warto przeczytać, zajęcia otwarte dla uczniów szkół podstawowych, wychodzenie z uczniami do przedszkoli (czytanie dzieciom książek), pomaganie uczniom w nauce.

Integralną częścią biblioteki jest ICIM: Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Służy ono do celów edukacyjnych. Zapewnia uczniom i nauczycielom dobre warunki do nauki i pracy samokształceniowej. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach, mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Użytkownicy Centrum zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem ICIM i do przestrzegania go.

Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece szkolnej:  

Dorota Rzymowska
wykształcenie: mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika 
status zawodowy: nauczyciel dyplomowany
 
Małgorzata Rutecka
wykształcenie: mgr pedagogiki ogólnej
studia podyplomowe: filologia polska,
bibliotekoznawstwo z informacją naukową 
i edukacją czytelniczo-medialną, oligofrenopedagogika
status zawodowy: nauczyciel dyplomowany
  
Olga Bryl 
wykształcenie: studia licencjackie - pedagogika w zakresie bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej 
studia uzupełniające magisterskie: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 
studia licencjackie: filologia angielska 
status zawodowy: nauczyciel mianowany
 
  
Dni i godziny otwarcia wypożyczalni i czytelni:
 
poniedziałek - 8.00-13.50,
wtorek - 8.00-13.25,
środa - 8.00-12.40,
czwartek - 8.00-15.00,
piątek - 8.00-14.00.
 

FOT 3467 

FOT 3450

Dni i godziny otwarcia ICIM:

poniedziałek - 8.00-10.00,
wtorek - 8.00-10.00 oraz 11.30-13.15,
środa - 8.00-10.00 oraz 11.30-13.00,
czwartek - 8.00-10.00 oraz 11.30-13.15,
piątek - 8.00-10.00. 

Synergia-logo

E-dziennik

 office365

   certyfikat

certyfikat eap

au

rpk

 gd il

szp

 
SP5 Iława

 baner Krolowa Sniegu

 

Szkoła Podstawowa nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Noblistów

ul. Wiejska 11

14-202 Iława

tel./fax (89) 649-56-61, (89) 648-86-10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.